Raport roczny

2016

Responsive image

Szanowni Państwo,

Rok ten zakończyliśmy w dobrej kondycji, pomimo dużej zmienności i niestabilności rynku chemicznego. Dowodem na to jest wypracowanie zysku netto w wysokości 2,23 mln zł, co stanowi w stosunku do roku poprzedniego, wzrost o 7,7%. Przychody ze sprzedaży w prezentowanym okresie sprawozdawczym wyniosły 55,68 mln zł – to najwyższy przychód w historii działalności Emitenta – i wzrosły one o 13,4% w stosunku do poprzedniego roku.

Ewa Kobosko

Prezes Zarządu

Opis działalności

Responsive image
Responsive image

Notowania spółki

Strategia rozwoju

Responsive image
Responsive image

Opinia biegłego rewidenta

Odpowiedzialność biznesu

Responsive image